Yếu tố quan trọng của phân tích bên trong: Internal Analysis

Yếu tố quan trọng của phân tích bên trong: Internal Analysis

Internal Analysis: phân tích bên trong

Phân tích bên trong là một phần quan trọng của kế hoạch tiếp thị. Nó giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về sản phẩm, dịch vụ và nguồn lực của mình. Điều này cho phép họ xác định các điểm mạnh và điểm yếu của mình và phát triển các chiến lược tiếp thị hiệu quả hơn.

Các yếu tố quan trọng của phân tích bên trong

Có hai yếu tố quan trọng của phân tích bên trong:

I. Yếu tố khác biệt: 

Yếu tố khác biệt là những đặc điểm khiến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trở nên đặc biệt và khác biệt so với các sản phẩm hoặc dịch vụ khác trên thị trường.

  • Xác định các lợi thế của sản phẩm: Bạn nên xác định những lợi thế mà sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn mang lại cho khách hàng mà các sản phẩm hoặc dịch vụ khác không có.
  • Xác định tài sản tiếp thị của thương hiệu: Bạn nên xác định những tài sản tiếp thị mà thương hiệu của bạn sở hữu, chẳng hạn như danh tiếng thương hiệu, nhận thức thương hiệu và lòng trung thành của khách hàng.

II. Vòng đời sản phẩm: 

Vòng đời sản phẩm là giai đoạn mà sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trải qua kể từ khi ra mắt đến khi ngừng sản xuất.

  • Giai đoạn giới thiệu: Giai đoạn giới thiệu là giai đoạn sản phẩm hoặc dịch vụ mới được ra mắt thị trường. Mục tiêu chính trong giai đoạn này là tạo nhận thức về sản phẩm hoặc dịch vụ.
  • Giai đoạn tăng trưởng: Giai đoạn tăng trưởng là giai đoạn sản phẩm hoặc dịch vụ bắt đầu được chấp nhận bởi khách hàng và doanh số bắt đầu tăng lên. Mục tiêu chính trong giai đoạn này là tăng thị phần.
  • Giai đoạn trưởng thành: Giai đoạn trưởng thành là giai đoạn sản phẩm hoặc dịch vụ đạt đến mức độ bão hòa thị trường và doanh số tương đối ổn định. Mục tiêu chính trong giai đoạn này là duy trì thị phần.
  • Giai đoạn suy giảm: Giai đoạn suy giảm là giai đoạn sản phẩm hoặc dịch vụ bắt đầu mất thị trường do nhu cầu giảm hoặc cạnh tranh gia tăng. Mục tiêu chính trong giai đoạn này là giảm thiểu thiệt hại và rút sản phẩm hoặc dịch vụ khỏi thị trường một cách có trật tự.

Kết luận

Phân tích bên trong là một công cụ quan trọng giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về sản phẩm, dịch vụ và nguồn lực của mình. Bằng cách hiểu rõ hơn về điểm mạnh và điểm yếu của mình, các doanh nghiệp có thể phát triển các chiến lược tiếp thị hiệu quả hơn và tăng cơ hội thành công trong thị trường.

Võ Minh Trí

Article by Võ Minh Trí

Published 24 Nov 2023