Tìm hiểu thêm về cách tiến hành đánh giá PESTLE và SWOT trong Email Marketing

Tìm hiểu thêm về cách tiến hành đánh giá PESTLE và SWOT trong Email Marketing

SWOT là gì và PESTLE là gì?

Trước khi bắt đầu xây dựng danh sách người đăng ký hoặc gửi email, bạn sẽ cần thực hiện một số phân tích để đảm bảo các chiến lược tiếp thị qua email của bạn chu đáo, hiệu quả và gia tăng giá trị cho người đăng ký của bạn. SWOT và PESTLE có thể giúp bạn tạo một chiến dịch tiếp thị qua email thành công.

 • Đánh giá SWOT xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và rủi ro của công ty. (Viết tắt của strengths, weaknesses, opportunities, threats.)
 • Kiểm tra PESTLE xác định các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ, luật pháp và môi trường có thể ảnh hưởng đến chiến lược tiếp thị qua email của bạn. (Viết tắt của political, economic, social, technological, legal, environmental)

Bạn sẽ muốn thực hiện các kiểm tra này trước khi tạo chiến dịch, nhưng bạn cũng nên lặp lại các kiểm tra này trong suốt thời gian chiến dịch của mình. Bạn có thể muốn thực hiện đánh giá cùng với các nhân viên Marketing khác trong team để đảm bảo không có gì bị bỏ sót. 

Bắt đầu với một tờ giấy, tài liệu kỹ thuật số như Google Doc hoặc bảng trắng. Sử dụng văn bản tiêu đề, hãy tạo sự tách biệt rõ ràng giữa từng phần để tài liệu hoặc ghi chú của bạn rất rõ ràng.

SWOT

Khi bạn bắt đầu kiểm tra, hãy xem qua từng phần của từ viết tắt và trả lời các câu hỏi như:

 Strengths - Điểm mạnh:

 • Những khía cạnh nào trong các nguồn tiếp thị của công ty làm cho nó nổi bật?
 • Điều gì đặc biệt về đội ngũ tiếp thị? (ví dụ: thiết kế bắt mắt, ý tưởng sáng tạo, viết quảng cáo mạnh mẽ)
 • Những điều gì công ty của bạn xuất sắc trong nội bộ?

Weaknesses - Điểm yếu:

 • Công ty và / hoặc nhóm tiếp thị của bạn có thể cải thiện ở đâu?
 • Bạn đã bỏ qua những khía cạnh nào của thương hiệu?
 • Bạn có thể dành nhiều thời gian hơn để ưu tiên những gì?
 • Những loại hình đào tạo nào được yêu cầu để hoàn thành các nhiệm vụ cần thiết?
 • Bạn đang hoạt động kém hiệu quả ở đâu?

Opportunities - Những cơ hội:

 • Những tài nguyên, sự kiện hoặc địa chỉ liên hệ nào sẽ giúp nhóm của bạn tạo ra một chiến dịch thành công?
 • Bạn có thể tận dụng những loại cơ hội nào để cải thiện quy trình hoặc kết quả của mình?

Thearts - Các mối đe dọa, rủi ro:

 • Những sự kiện, địa chỉ liên hệ và cơ hội nào có thể gây hại cho thương hiệu của bạn?
 • Bạn có đối thủ cạnh tranh?
 • Bạn có các nguồn lực cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ không?

Sau khi bạn đã tiến hành phân tích SWOT của mình, hãy phản ánh kết quả. Những suy nghĩ hoặc xu hướng chung của bạn mà bạn xác định trong kết quả là gì? Bạn đã học được gì về công ty của mình? Bạn có thể sử dụng thông tin này như thế nào để tạo một chiến dịch hiệu quả?

PESTLE

Sau khi phân tích SWOT của bạn, hãy tập trung vào các yếu tố bên ngoài bằng cách thực hiện kiểm tra PESTLE. Giống như bạn đã làm với SWOT, tiến hành kiểm tra của bạn với một nhóm trong một môi trường cộng tác như trong ghi chú được chia sẻ, tài liệu Google, bảng xóa khô hoặc thứ gì đó khác phù hợp nhất với nhóm của bạn. Khi bạn làm việc theo cách của mình qua từng phần của cuộc kiểm toán, hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi sau, cũng như bất kỳ câu hỏi nào khác mà bạn cảm thấy quan trọng đối với công ty của mình.

Thông thường thì PESTLE không sử dụng phổ biến ở Việt Nam do đất nước chúng ta chưa đến mức phức tạp về luật phát hay chính trị như ở các quốc gia Âu Mỹ. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể nghiên cứu thêm vì có một số phần vẫn áp dụng được.

Political - Chính trị:

 • Có thay đổi nào gần đây về các cơ quan chủ quản không?
 • Có bất ổn chính trị nào ở quốc gia mà bạn mới bắt đầu chuyển hàng đến không?
 • Có luật mới nào có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của bạn không?

Economic - Thuộc kinh tế:

 • Tình hình hiện tại của nền kinh tế địa phương và quốc tế trong các lĩnh vực mà bạn phục vụ là gì?
 • Những người ở các vị trí địa lý khác nhau ưu tiên chi tiền vào việc gì?

Social - Xã hội:

 • Những sự kiện văn hóa đại chúng nào đã diễn ra ở những địa điểm bạn phục vụ?
 • Trình độ học vấn của khách hàng tiềm năng là gì?
 • Truyền thống và chuẩn mực văn hóa của những người bạn phục vụ là gì?
 • Làm thế nào để mọi người tương tác với nhau trong các khu vực bạn phục vụ?

Technological - Công nghệ:

 • Công nghệ đang thay đổi cách mọi người tiêu dùng như thế nào?
 • Công nghệ đang thay đổi cách mọi người tương tác như thế nào?
 • Công nghệ đã thay đổi như thế nào trong 6 tháng qua? 1 năm?

Legal - Tính Hợp pháp:

 • Các quy định và luật pháp trong các khu vực mà công ty của bạn phục vụ là gì?
 • Luật và quy định khác nhau như thế nào giữa các khu vực?

Environmental - Thuộc về môi trường:

 • Ý nghĩa của việc trở thành một công ty bền vững?
 • Thay đổi khí hậu quan trọng như thế nào đối với khách hàng tiềm năng của bạn?
 • Có những thiên tai gần đây ở những vùng bạn có thể phục vụ không?

Cũng giống như bạn đã phản ánh về kết quả kiểm tra SWOT của mình, hãy thực hiện tương tự đối với kiểm tra PESTLE của bạn. Khi bạn đã nắm bắt được kết quả từ các cuộc kiểm tra SWOT và PESTLE, bạn có thể sử dụng chúng để tạo các chiến lược chiến dịch thông minh và chu đáo. Bạn càng thực hiện nhiều nghiên cứu và động não trước chiến dịch, bạn càng có nhiều thông tin hơn để tạo một chiến dịch thành công.

Võ Minh Trí

Article by Võ Minh Trí

Published 12 Oct 2022