Marketing Strategy là gì?

Marketing Strategy là gì?

Trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực tiếp thị, chiến lược tiếp thị (marketing strategy) đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hướng đi và kế hoạch tiếp thị của một doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm Marketing Strategy và những yếu tố cần thiết trong quá trình xác định Marketing Strategy.

Định nghĩa Marketing Strategy

Marketing Strategy là quá trình xác định các bước và phương pháp để đạt được mục tiêu tiếp thị của một doanh nghiệp. Nó bao gồm việc tìm hiểu mục tiêu khách hàng, xác định vị trí thương hiệu, đề ra các mục tiêu tài chính và phi tài chính, và quyết định cách thức thu hút và giữ chân khách hàng.

Yếu tố quan trọng trong Marketing Strategy:

  1. Xác định đối tượng khách hàng: Để có một kế hoạch tiếp thị thành công, việc xác định rõ đối tượng khách hàng là điều cần thiết. Điều này bao gồm tìm hiểu nhu cầu, sở thích và yêu cầu của khách hàng để có thể cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp.
  2. Vị trí thương hiệu: Chiến lược tiếp thị cũng tập trung vào việc xây dựng vị trí thương hiệu. Điều này đòi hỏi phải xác định những yếu tố phân biệt để tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh.
  3. Đề ra mục tiêu tài chính: Mục tiêu tài chính là một phần quan trọng của chiến lược tiếp thị. Việc đặt ra mục tiêu cụ thể về doanh số bán hàng hay doanh thu giúp định hướng cho kế hoạch tiếp thị và xác định những bước cần thực hiện để đạt được mục tiêu này.
  4. Đề ra mục tiêu phi tài chính: Ngoài mục tiêu tài chính, việc xác định mục tiêu phi tài chính như tăng cường nhận diện thương hiệu hay thu hút sự chú ý từ khách hàng cũng rất quan trọng. Mục tiêu phi tài chính giúp xác định những hoạt động không liên quan đến doanh số bán hàng nhưng có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của doanh nghiệp.
  5. Mục tiêu về khách hàng: Cuối cùng, chiến lược tiếp thị cần xác định mục tiêu về khách hàng, liệu có tập trung vào việc thu hút khách hàng mới hay giữ chân và tạo lòng trung thành từ khách hàng hiện tại.

Trên đây là những yếu tố quan trọng trong quá trình xây dựng chiến lược tiếp thị. Hiểu và áp dụng những nguyên tắc này sẽ giúp bạn xây dựng được kế hoạch tiếp thị hiệu quả và đạt được mục tiêu kinh doanh của mình.

Võ Minh Trí

Article by Võ Minh Trí

Published 26 Nov 2023