Dữ liệu phụ - Secondary Data và Thang đo lường - Scales of Measurement

Dữ liệu phụ - Secondary Data và Thang đo lường - Scales of Measurement

Trong nghiên cứu thị trường, dữ liệu phụ là thông tin được thu thập từ các nguồn bên ngoài, chẳng hạn như báo cáo, nghiên cứu của người khác, cơ sở dữ liệu chính phủ và các nguồn thông tin công khai khác. Dữ liệu phụ thường được sử dụng để bổ sung dữ liệu chính, giúp các nhà nghiên cứu thị trường có được bức tranh toàn cảnh hơn về thị trường và đối tượng của họ.

Các loại thang đo lường trong dữ liệu phụ

Có bốn loại thang đo lường chính được sử dụng trong dữ liệu phụ:

  1. Thang đo danh nghĩa (Nominal scales): Thang đo danh nghĩa là loại thang đo đơn giản nhất, trong đó các danh mục không có thứ tự hoặc mức độ. Ví dụ: giới tính, màu sắc, thương hiệu.
  2. Thang đo thứ bậc (Ordinal scales): Thang đo thứ bậc là loại thang đo trong đó các danh mục có thứ tự, nhưng khoảng cách giữa các danh mục không đều nhau. Ví dụ: mức độ hài lòng (rất hài lòng, hài lòng, trung lập, không hài lòng, rất không hài lòng).
  3. Thang đo khoảng cách (Interval scales): Thang đo khoảng cách là loại thang đo trong đó các danh mục có thứ tự và khoảng cách giữa các danh mục đều nhau. Ví dụ: nhiệt độ, điểm số trắc nghiệm.
  4. Thang đo tỷ số (Ratio scales): Thang đo tỷ số là loại thang đo trong đó có một điểm gốc tự nhiên (thường là 0) và khoảng cách giữa các danh mục đều nhau. Ví dụ: chiều cao, trọng lượng, thu nhập.

Ưu điểm và nhược điểm của dữ liệu phụ

Dữ liệu phụ có nhiều ưu điểm, bao gồm:

  1. Dễ dàng thu thập và truy cập: Dữ liệu phụ thường có sẵn và dễ dàng truy cập hơn dữ liệu chính.
  2. Chi phí thấp: Thu thập dữ liệu phụ thường tốn ít chi phí hơn so với thu thập dữ liệu chính.
  3. Cung cấp thông tin chi tiết về thị trường: Dữ liệu phụ có thể cung cấp thông tin chi tiết về thị trường và đối tượng của bạn, giúp bạn đưa ra quyết định tiếp thị sáng suốt hơn.

Tuy nhiên, dữ liệu phụ cũng có một số nhược điểm, bao gồm:

  1. Tính chính xác và độ tin cậy không đảm bảo: Dữ liệu phụ có thể không chính xác hoặc đáng tin cậy, vì nó được thu thập bởi các nguồn bên ngoài.
  2. Khó kiểm soát chất lượng: Các nhà nghiên cứu thị trường không thể kiểm soát chất lượng dữ liệu phụ, vì nó được thu thập bởi các nguồn bên ngoài.
  3. Có thể không phù hợp với mục đích nghiên cứu: Dữ liệu phụ có thể không phù hợp với mục đích nghiên cứu cụ thể của bạn.

Kết luận

Dữ liệu phụ là một công cụ hữu ích cho các nhà nghiên cứu thị trường, nhưng cần sử dụng thận trọng. Các nhà nghiên cứu thị trường nên đánh giá cẩn thận chất lượng và độ tin cậy của dữ liệu phụ trước khi sử dụng nó trong nghiên cứu của họ.

Võ Minh Trí

Article by Võ Minh Trí

Published 24 Nov 2023