Các yếu tố quan trọng của Phân tích bên ngoài: External analysis

Các yếu tố quan trọng của Phân tích bên ngoài: External analysis

External analysis: Phân tích bên ngoài

Phân tích bên ngoài là một phần quan trọng của kế hoạch tiếp thị. Nó giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thị trường, đối thủ cạnh tranh và khách hàng của mình. Điều này cho phép họ đưa ra các quyết định tiếp thị sáng suốt hơn và tăng cơ hội thành công.

Các yếu tố quan trọng của phân tích bên ngoài

Có ba yếu tố quan trọng của phân tích bên ngoài:

Thị trường: 

Phân tích thị trường bao gồm việc xác định quy mô thị trường, xu hướng thị trường và mức độ cạnh tranh.

  • Quy mô thị trường: Quy mô thị trường là tổng số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ được bán trong một thị trường nhất định trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Xu hướng thị trường: Xu hướng thị trường là sự thay đổi theo thời gian của nhu cầu hoặc hành vi của khách hàng.
  • Mức độ cạnh tranh: Mức độ cạnh tranh là số lượng đối thủ cạnh tranh trong thị trường và cách họ cạnh tranh với nhau.

Đối thủ cạnh tranh: 

Phân tích đối thủ cạnh tranh bao gồm việc xác định các đối thủ cạnh tranh chính, chiến lược tiếp thị của họ và điểm mạnh và điểm yếu của họ.

  • Đối thủ cạnh tranh chính: Đối thủ cạnh tranh chính là những doanh nghiệp bán sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự cho cùng một nhóm khách hàng.
  • Chiến lược tiếp thị của đối thủ cạnh tranh: Chiến lược tiếp thị của đối thủ cạnh tranh là cách thức họ cạnh tranh với các đối thủ khác trong thị trường.
  • Điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ cạnh tranh: Điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ cạnh tranh là những điểm tốt nhất và tệ nhất của họ.

Khách hàng: 

Phân tích khách hàng bao gồm việc xác định nhu cầu và mong muốn của khách hàng, hành vi mua hàng của họ và các phân khúc khách hàng.

  • Nhu cầu và mong muốn của khách hàng: Nhu cầu và mong muốn của khách hàng là những gì họ cần và muốn từ một sản phẩm hoặc dịch vụ.
  • Hành vi mua hàng của khách hàng: Hành vi mua hàng của khách hàng là cách thức họ tìm kiếm, mua và sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ.
  • Phân khúc khách hàng: Phân khúc khách hàng là việc chia thị trường thành các nhóm khách hàng có nhu cầu và mong muốn tương tự nhau.

Kết luận

Phân tích bên ngoài là một công cụ quan trọng giúp các doanh nghiệp đưa ra các quyết định tiếp thị sáng suốt hơn. Bằng cách hiểu rõ hơn về thị trường, đối thủ cạnh tranh và khách hàng của mình, các doanh nghiệp có thể tăng cơ hội thành công trong thị trường.

Võ Minh Trí

Article by Võ Minh Trí

Published 24 Nov 2023